• Новітні інформаційні технології – передумова якісної освітньої діяльності

    Одним з пріоритетних напрямів в галузі освіти є розвиток технологічних інновацій. Телекомунікації сприяють розширенню освітнього простору, його глобалізації, наданню освітніх послуг незалежно від територіальних і національних кордонів. У свою чергу, технологічні інновації сприяють розвитку неформальної освіти, тобто наданню освітніх послуг соціальними інститутами, для яких освіта не є головною метою (підприємства, музеї тощо).

    Ця нова модель освіти згодом отримала назву відкритої. Основою розвитку цієї системи був і залишається один із головних принципів демократичного суспільства – вільний розвиток особистості. Відкрита освіта характеризується насамперед, свободою вибору місця і відкрите планування навчання; свободою вибору часу і темпу навчання, можливістю доступу до всіх рівнів освіти, рух джерела знань до людини.

    Одним з найперспективнішим шляхів реалізації ідей відкритої освіти є впровадження системи дистанційного навчання з використанням інтернет-технологій. Воно являє собою комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Надаючи можливість отримувати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти, сприяють досягненню рівності цього доступу незалежно від місця проживання і того, чи може людина відмовитись від праці на період навчання. Саме система інноваційної освіти надає "другий шанс" отримати освіту тим, хто в силу комплексу причин змушені були б відмовитись від подальшого навчання. 

    Характерною рисою дистанційної освіти є можливість отримувати необхідні знання, користуючись розвинутими інформаційними ресурсами, що надаються сучасними інформаційними технологіями: базами даних і знань, комп'ютерними, в тому числі мультимедіа, навчальними й контролюючими системами, відео-й аудіо-записами, електронними бібліотеками, що разом із традиційними підручниками та посібниками створюють унікальне середовище навчання, доступне широкій аудиторії. Тому істотною перевагою дистанційного навчання є ефективне використання навчальних площ, технічних та транспортних засобів, концентроване та уніфіковане представлення навчальної інформації і мультидоступ до неї, що дозволяє знизити витрати на підготовку фахівців. 

    Виходячи з окреслених можливостей, основними завданнями є впровадження системи дистанційного навчання з використанням інтернет-технологій, вивчення потреб освітнього ринку та організація набору студентів за спеціальностями МАУП на навчання із використання дистанційних освітніх технологій; координація діяльності навчальних та структурних підрозділів МАУП у сфері розвитку освіти із використанням дистанційних освітніх технологій, організація та здійснення підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу з метою підтримки дистанційних освітніх технологій, організація та участь у проведенні конференцій, наукових та методичних семінарів для науково- педагогічного складу відповідно до плану проведення наукових заходів, проведення інформаційно-аналітичних, культурно-просвітницьких заходів, курсів підвищення кваліфікації.

Новини сайту

Немає тем для обговорення